Tjänster

Vi tillverkar bland annat: Sorgbinderier, Liggare och kransar till allhelgonahelgen, Blomgrupper, Julgrupper. Vi har även börjat sälja grönsaker som är lokalt odlade i trakten runt Norrköping och dessutom ägg från ett närliggande hönseri med frigående hönor.